Neomanager si B-Org pregatite pentru eFactura

Ce este RO e-Factura?

„Ro E-factura – sistem obligatoriu de facturare electronică“ este un proiect început de guvernul României în martie 2020 prin care se dorește eficientizarea colectării taxelor și a impozitelor. Punând accent pe îmbunătățirea și consolidarea gradului de colectare a TVA, respectiv pe prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, sistemul va permite monitorizarea și analiza costurilor pentru achizițiile publice, în timp real.

Modelul italian a stat la baza analizei pe care a realizat-o România înainte de a implementa și la noi e-Factura. În Italia, factura electronică este utilizată atât pentru relația Business-to-Government (B2G – achiziții publice pe care le face statul de la companii private), cât și pe relația Business to Business (B2B – tranzacții între companii private).

Din 11 noiembrie 2021 a devenit operațional programul pilot care funcționează doar pe relația B2G, iar pe baza know-how-ului construit în urma acestei experiențe se va realiza și sistemul generalizat de facturare electronică pe relația dintre companiile românești (B2B).

Astfel, dacă există o relație comercială de tip B2G, companiile pot alege să utilizeze sistemul național privind factura electronică RO e-Factura. După aceea operatorii economici au obligația de a emite doar facturi electronice și de a utiliza sistemul RO e-Factura pentru transmiterea facturilor către autoritățile publice contractante.

Ce este RO e-Factura?

„Ro E-factura – sistem obligatoriu de facturare electronică“ este un proiect început de guvernul României în martie 2020 prin care se dorește eficientizarea colectării taxelor și a impozitelor. Punând accent pe îmbunătățirea și consolidarea gradului de colectare a TVA, respectiv pe prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, sistemul va permite monitorizarea și analiza costurilor pentru achizițiile publice, în timp real.

Modelul italian a stat la baza analizei pe care a realizat-o România înainte de a implementa și la noi e-Factura. În Italia, factura electronică este utilizată atât pentru relația Business-to-Government (B2G – achiziții publice pe care le face statul de la companii private), cât și pe relația Business to Business (B2B – tranzacții între companii private).

Din 11 noiembrie 2021 a devenit operațional programul pilot care funcționează doar pe relația B2G, iar pe baza know-how-ului construit în urma acestei experiențe se va realiza și sistemul generalizat de facturare electronică pe relația dintre companiile românești (B2B).

e-factura ERP generare XML UBL2.1

Astfel, dacă există o relație comercială de tip B2G, companiile pot alege să utilizeze sistemul național privind factura electronică RO e-Factura. După aceea operatorii economici au obligația de a emite doar facturi electronice și de a utiliza sistemul RO e-Factura pentru transmiterea facturilor către autoritățile publice contractante.

Începând cu aprilie (opțional) iar din iulie cu titlu obligatoriu și companiile care furnizează altor companii (B2B) bunuri încadrate în categoria celor cu risc ridicat de evaziune fiscală vor fi obligate să emită facturile în sistemul RO e-Factura. Indiferent dacă beneficiarii sunt sau nu înrolați. Bunurile în cauză sunt specific menționate, și includ: legume, fructe, băuturile alcoolice, resurse minerale precum apă minerală naturală, nisip și pietriș, dar și articolele de îmbrăcăminte sau de încălțăminte. Au fost de asemenea înscrise în listă și construcțiile noi.

Primii contribuabili afectați de această măsură vor fi comercianții, urmați de jucătorii din industria ospitalității (HoReCa) și dezvoltatorii imobiliari. Însă, cum autoritățile par decise să generalizeze această obligativitate, și celelalte categorii de contribuabili ar trebui să se pregătească pentru implementarea acestui sistem cât de curând.

Daca sunteți înscriși în sistem și pe o factură sunt enumerate unul sau mai multe produse încadrate ca produse cu risc fiscal ridicat, factura se transmite în sistemul RO e-Factura. Facturile transmise în sistem vor trebui să cuprindă toate mărfurile de pe bon. Obligativitatea transmiterii în sistemul RO e-Factura apare doar pentru persoane juridice nu și pentru persoanele fizice la care emiteți bon fiscal, dar bonurile fiscale cu codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului sunt considerate facturi simplificate și trebuie transmise în sistemul Ro e-Factura.

Firmele pot opta și pentru utilizarea facturilor electronice în tranzacțiile B2B pe care le fac cu alte firme.

Este important de știut că pentru a utiliza sistemul e-Factura, atât emitentul cât și destinatarul trebuie să fie înregistrați în Registrul RO e-Factura.

Situații concrete în care facturile emise trebuie încărcate pe SPV ANAF

 1. B2G-Produse sau servicii: începând cu 1 iulie 2022, operatorii economici (societăți comerciale, PFA, etc) care emit facturi de vânzare a unor bunuri sau de prestare a unor servicii către o autoritate publică (relatia B2G);
 2. B2B -Produse cu Risc: începand cu 1 iulie 2022, operatorii economici (societăți comerciale, PFA, etc)  care emit facturi de vânzare a unor produse cu risc fiscal ridicat prevazute în OPANAF 12/2022 către alți operatori economici (relația B2B);
  Pentru ambele sisteme mentionate anterior (atat B2B cat si B2G) se declara atat facturile de avans, cat si cele de storno avans, de reduceri acordate ulterior, precum și cele storno referitoare la factura emisă inițial; corectarea facturilor transmise se va putea face doar prin stornare.
 1. Servicii Turistice decontate cu VouchereVacanta: începand cu 1 aprilie 2022, entitățile care acceptă decontarea serviciilor turistice prin vouchere de vacanta primite de la persoane fizice (integral sau partial), au obligația să emită o factură pentru aceste servicii, factură pe care au obligația să o încarce în sistemul e-Factura;
 2. acă o factură emisă către un operator economic include atât produse cu risc fiscal ridicat, cât si alte produse care nu intra in aceasta categorie, atunci factura respectiva trebuie raportată INTEGRAL în sistemul e-Factura;
 3. Vânzarile de produse cu risc fiscal ridicat efectuate către clienți persoane fizice NU trebuie raportate în sistemul e-Factura, indiferent dacă vânzătorul emite factură sau bon fiscal
 4. Legea nu specifică o durată de timp pentru încărcarea facturilor în sistemul e-Factura. Dar recomandăm ca factura să fie încărcată prin SPV în cel mai scurt timp de la emiterea ei.
 5. Nu trebuie să se înregistreze în Registrul e-Factura prin Formularul 084 entitățile care au obligația de a declara operatiunile realizate in sistemul e-Factura, aceasta fiind doar o optiune a celor care doresc să transmită facturile;
 6. Pentru alte tranzacții care nu se regăsesc la punctele 1-3 de mai sus, operatorii economici NU au obligația raportării facturilor în sistemul RO e-Factura;

Produse cu risc ridicat de evaziune

 1. Legume, fructe, rădăcini și tuberculi alimentari, alte plante comestibile; (COD NC de la 0701-0714, inclusiv Legume comestibile și anumite rădăcini și tuberculi; COD NC de la 0801-0814, inclusiv Fructe comestibile și fructe cu coajă lemnoasă; coajă de citrice sau de pepeni).
 2. Băuturi alcoolice; (COD NC de la 2203-2208, inclusiv Băuturi, băuturi spirtoase).
 3. Construcții noi (asa cum sunt definite la art 292, alin (2), lit f din Codul fiscal);
 4. Produse minerale (apă minerală naturală, nisip și pietriș) – lista NC poate fi consultată în OPANAF 12/2022;
 5. Îmbrăcăminte și încălțăminte (inclusiv accesorii) – lista NC poate fi consultata în OPANAF 12/2022. IMPO

Beneficii RO e-Factura

Avantajele pe care le aduce sistemul RO e-Factura atât pentru autoritățile publice competente, cât și pentru companii pot fi consultate mai jos:

 • Oferă o imagine de ansamblu, în timp real, asupra execuției bugetare și în următoarea etapă, a tranzacțiilor pe relația B2B;
 • Are un impact sustenabil pentru că reduce amprenta emisiilor de carbon prin eliminarea utilizării hârtiei și reducerea tăierilor de copaci, dar și prin scăderea cantității combustibilului dedicat expedierii acestor tipuri de documente în format fizic.
 • Contribuie semnificativ la reducerea fraudei TVA la nivel național, cât și în cadrul Uniunii Europene. Va reduce pierderile asociate cu evaziunea fiscală;
 • Va fi un sistem interconectat cu celelalte sisteme deținute de statele membre ale U.E.;
 • Va asigura posibilitatea participării în procesul de achiziții publice a oricărei entități din oricare stat membru al Uniunii Europene;
 • Sistemul va oferi date în timp real, lucru care va conduce la eficientizarea procesului de colectare a datelor și la previzionarea necesarului de investiții ale statului;
 • Eficiență, predictibilitate și transparență în cheltuirea banilor de către instituțiile publice;
 • Va contribui la dezvoltarea mecanismului de verificare a documentelor (desk – audit – control ANAF – antifraudă de la distanță) pentru acțiunile de conformare și prevenire;
 • Datele colectate prin acest sistem vor fi suport pentru analize predictive mai detaliate ale evoluției economice, identificarea asimetriilor din economie și implementarea unor politici fiscale care să asigure un cadru natural de dezvoltare al mediului de afaceri;
 • coerență în realizarea și aplicarea reformelor fiscal – bugetare prin gestionarea în mod eficient a resurselor bugetare alocate instituțiilor și autorităților publice
 • implementarea unor mecanisme eficiente care să asigure monitorizarea execuției bugetare și a sumelor alocate diferitelor programe de investiții;
 • Elimină vulnerabilitățile vechiului sistem de facturare pe suport hârtie.

Recomandări Neomanager B-Org pentru Ro e-Factura

Dacă vă încadrați într-una din cele două categorii: vindeți produse către instituțiile statului, respectiv vindeți produse cu risc ridicat de evaziune fiscală către alte companii, vă recomandăm să începeți să utilizați în mod voluntar platforma RO e-Factura încă din luna aprilie. Pentru aceasta va trebui să vă înregistrați în registrul RO e-Factura și să vă familiariza cu modul de generare a facturilor electronice și cu procedura de încărcare-verificare a acestor facturi pe platforma SPV furnizată de ANAF.

Dacă sunteți mari contribuabili, dar și furnizor de produse cu risc ridicat de evaziune sau furnizor pentru instituțiile statului, atunci veți avea nevoie ca de la 1 iulie 2022 să folosiți atât RO e-Factura, cât și Declarația 406/SAF-T. Recomandarea noastră este să nu suprapuneți implementarea celor două sisteme, decalând pe cât posibil implementarea Ro e-Factura.

Dacă sunteți sau doriți să deveniți client IForce Solutions SRL, vă rugăm să ne contactați pentru a vă oferi detalii despre soluțiile noastre pentru RO e-Factura.
Pentru a putea transmite facturi către instituțiile publice, emitenții acestora trebuie dețină un certificat digital calificat, înregistrat pentru accesul in Spațiul Privat Virtual (SPV). Înregistrarea în SPV se poate face online pe portalul ANAF –

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/inreg_inrol_pf_pj_spv

Acte legislative pe subiectul RO e-Factura

 1. OUG 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, publicată în MOf nr 960 din 7 octombrie 2021;
 2. OUG 130/2021 privind obligativitatea raportării produselor cu risc din 27 decembrie 2021;
 1. OPANAF 1.713/2021 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea şi înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura, precum şi a modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale Formularului 084 „Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunţarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura”, publicat în MOf nr 1.040 din 01 noiembrie 2021;
 2. OMFP 1.365/2021 pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, precum și de primire și descărcare a facturii electronice de către destinatarii facturii electronice emise în relația B2G în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, publicat în MOf nr 1.065 din 8 noiembrie 2021;
 3. OMFP 1.366/2021 pentru aprobarea Specificațiilor tehnice și de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice – RO_CIUS – și a regulilor operaționale specifice aplicabile la nivel național, publicat în MOf nr 1.065 din 8 noiembrie 2021;
 4. OPANAF 1.831/2021 pentru aprobarea Procedurii privind exercitarea opțiunii de utilizare, de către operatorii economici nerezidenți, a sistemului RO e-Factura, precum și a modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale Formularului 083 “Opțiune privind utilizarea, de către operatorii economici nerezidenți, a sistemului RO e-Factura”, publicat în MOf nr 1.096 din 17 noiembrie 2021;
 5. OPANAF 12/2022 privind stabilirea produselor cu risc fiscal ridicat, comercializate în relaţia B2B, publicat in MOf nr 27 din 10 ianuarie 2022;
 6. Legea 139/2022 pentru aprobarea OUG 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, publicata in MOf nr 490 din 17 mai 2022.